Ürojinekolojik Rehabilitasyonu

Ürojinekolojik Rehabilitasyon

Üriner inkontinanslı hastalar jinekolojik muayene olduktan sonra, hastalardan idrar tahlili, jinekolojik ultrason istenmekte, gerekirse ürodinami ile tanı netleştirilmektedir. Bu hastalara ünitede görevli hemşireler tarafından ped testi, üriner günlük yapılmaktadır. Başka bir patolojisi olan hastalar gerekli yerlere yönlendirilerek ileri tetkik ve tedavileri planlanmaktadır. Ön tetkikleri yapılan ve üriner inkontinans tanısı alan hastalar haftada bir Perşembe günü ürojinekoloji polikliniğinde ilgili fizik tedavi öğretim üyesi ve uzman tarafından yeniden değerlendirilmektedir.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon önerilen hastalara, öncelikle pelvik taban kas gücü bakılmaktadır. Kas gücü basınca duyarlı perinometre ile cm H2O cinsinden objektif ölçülmekte ve dijital palpasyon ile kas gücü evrelemesi yapılmaktadır. Bu değerlendirmeler Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon asistanları tarafından, ilgili uzman ve öğretim üyesinin gözetiminde yapılmaktadır. Asistanlar 3 ayda bir, rotasyon şeklinde görev yapmaktadır. Bu değerlendirmelere göre, kas gücü 3’ün altında olan hastalara pasif yöntemlerden olan elektriksel stimülasyon ve magnetik sandalye ile güçlendirme programı uygulanmaktadır. Kas gücü 3’ün üzerinde olan hastalar ise aktif yöntemlerden olan biofeedback, vaginal kon ve egzersiz programlarına alınmaktadır. Urge üriner inkontinansı olan her hastaya ünitede görevli hemşireler tarafında mesane eğitimi verilmekte, çoğunlukla medikal tedavi alan hastalara gerekirse fizik tedavi de uygulanmaktadır.

Ünitedeki fizik tedavi uygulamaları, fizik tedavi uzmanının düzenlediği tedavi şemasına göre ve fizik tedavi uzmanı gözetiminde ünite hemşireleri tarafından yapılmaktadır. Fizik tedavi haftada genellikle 3 gün olacak şekilde planlanmakta ve 6-8 hafta arasında devam etmektedir. İyileşme görülmeyen hastalar ürojinekoloji polikliniğinde yeniden değerlendirilmektedir. Düzelme görülen hastalar, egzersiz ile izlenmekte ve belli aralıklarla klinik değerlendirme ve takipleri yapılmaktadır.

Ürojinekolojik Rehabilitasyonda Kullanılan Fizik Tedavi Modaliteleri;
1.Elektriksel Stimulasyon Cihazı
2.Biofeedback Cihazı
3. Manyetik Alan Sandalyesi
4.Vaginal Kon