İnme (Hemipleji) Rehabilitasyonu

Kafa bölgesine alınan darbe, ani üzüntü, sinir hastalıkları ve beyin damarları ile ilgili rahatsızlıklar inme sebepleri arasındadır. İnme genellikle vücudun tek tarafında oluşur. Sağ ya da sol tarafta görülürken nadiren iki tarafta birden görülür.

Hastanın mümkün olduğunca hareket kabiliyetini yeniden kazanması hedeflenir. İnme rehabilitasyonu sadece hareket kazandırmayı hedeflemez, aynı zamanda konuşma, yutkunma ve bağırsak terapisi de uygulanmaktadır.