Estetik – Plastik Cerrahi Rehabilitasyonu

Estetik-Plastik Cerrahi Rehabilitasyonu

Doğumsal veya sonradan edinilmiş anomalilerin, şekil ve fonksiyon bozukluklarının giderilmesine ve vücut imajının düzeltilmesine çalışan bir cerrahi daldır. Temel iki hedefi, sekil ve fonksiyon oluşturmaktır. Bu amaçla mevcut bozukluğa göre dokuların yeniden şekillendirilmesi ile anatomik ve estetik görünümü fonksiyonel olarak yeniden kazandırılır. Plastik cerrahi girişimlerinde genellikle hastanın kendi dokularından yararlanılmakla birlikte, uygun şartlarda suni kemik, silikon gibi yapay maddeler de onarım için kullanılır.

Plastik, Yunanca “plasticos” tan gelen bir sözcüktür “şekil verme ” anlamına gelir. Rekonstrüktif ise Latin kökenli bir sözcüktür ve “yeniden yapmak” anlamına gelir. Doğumdan gelen bozukluklar, gelişimsel anomaliler, travma ve kazalar, infeksiyonlar, tümörler veya başka hastalıklar nedeni ile oluşmuş eksiklikler ve anormal yapılar üzerinde uygulanan cerrahi işlemlere ‘ rekonstrüktif cerrahi’ denir. Kişinin dış görünümü daha iyi hale getirerek benlik saygısını artırmak amacı ile vücudun hastalıksız, normal dokuları üzerinde yapılan girişimlere ‘estetik cerrahi’ denir.

Plastik cerrahi vücudun hemen her bölgesine ve çok geniş bir alana hitap etmekte olup halen kesin sınırları belirlenememiştir, hatta giderek sınırlar daha da genişlemektedir. Vücudun şekil ve fonksiyonlarını bozan olaylar doğumsal, travmatik veya edinsel kaynaklı olabilir. Örneğin; doğumsal olarak oluşan yarık damak-dudak, yapışık parmak (sindaktili), vasküler kitleler (hemanjiomlar gibi); travmatik olarak oluşan yanıklar, trafik kazalarına bağlı yüz yaralanmaları, çeşitli kesiler ve organ kopmaları; edinsel olarak oluşan çeşitli deri ve yumuşak doku tümörleri, kronik yaralar bu cerrahi disiplin alanı içindedir. Kemik (özellikle yüz-kafa ve el kemikleri) ve kıkırdak çatıdaki (kulak ve burun kıkırdakları gibi) kayıplar, sekil bozuklukları, patolojik olaylar (tümör, kist, enfeksiyon vb.) yine plastik cerrahi uğraşı alanı içindedir.

Bunun için klasik cerrahi yöntemler yanında mikrocerrahi, lazer sistemleri, endoskopi ile çeşitli kimyasal ajan ve ilaçlardan yararlanabilir.Estetik (veya kozmetik) cerrahi vücut imajının daha güzel ve mükemmele ulaştırılmasını sağlamak için yapılan operasyon ve girişimlerle uğraşır. Burada tıbbi bir problemden çok, estetik problemler vardır. Medyada, plastik cerrahinin estetik yönüne ait haberler daha fazla ver almakta ve belki de bu nedenle halk plastik cerrahları sadece estetik cerrahi yapan kişiler olarak algılamaktadırlar. Oysa plastik cerrahlar kliniklerde daha büyük oranda onarım cerrahisi (rekonstrüktif cerrahi) ile uğraşmaktadırlar.

Oldukça genç bir branş olan plastik cerrahi, son yıllarda bu isimle tanınmış olmakla birlikte tarifine uyan alanlardaki tarihi geçmişi asırlar öncesine kadar uzanmaktadır. Plastik cerrahi branşının kökeni çok eski devirlere kadar dayanır. Bulunan kayıtlar ve yapılan araştırmalarda bazı plastik cerrahi yöntemlerine rastlanmştır. Zaman zaman günümüzde bile kullanılan bir yöntem olan, burnu kesilen insanlarda yeniden burun yapılması ile ilgili cerrahi girişimlere çok eski devirlerdeki kayıtlarda rastlanmaktadır. Ancak yüzyıllar sonra 19. yüzyılda modern plastik cerrahinin temel prensipleri ve teknikleri belirlenmiştir.

Doğumsal Anomalilerin Tedavisi:

.Yarık dudak-damak ve diğer kraniofasiyal anomaliler
.Kulak kepçesi yokluğu ve şekil bozuklukları
.Meme yokluğu
.El ve ayaktaki eksiklikler ve sekil bozuklukları
.Doğumsal tümör ve kitleler
.Genital organların doğumsal anomalileri

Edinsel Bozuklukların Tedavisi:

.Yüz kemik ve yumuşak doku travmaları
.Maksillofasiyal cerrahi
.Deri ve yumuşak doku tümörleri
.Akut yanık ve yanık sonrası oluşmuş deformiteler
.Baş-boyun tümörleri ve rekonstrüksiyonları
.Ekstremitelerdeki şekil ve fonksiyon bozuklukları
.El Cerrahisi
.Kanser sonrası meme rekonstrüksiyonu
.Genital sistemin şekil ve fonksiyon bozuklukları