Çene Eklemi ( Temporomandibular Eklem ) Rehabilitasyonu

Çene Eklemi (Temporomandibular Eklem) Rehabilitasyonu

Çene eklemine temporomandibüler (TME) eklem diyoruz. TME eklem makara şeklinde hareket eder ve aynı zamanda kayma hareketi yapar. Bu eklem aynı zamanda menisküsü bulunan bir eklemdir. Temporomandibüler eklem ağrısı sık karşılaşılan bir hastalıktır.Temporomandibüler eklem, komşu yapılardaki bozukluklardan etkilenebileceği gibi, sistemik romatizmal hastalıklardan da etkilenebilir. Sistemik sebepler kapsül içi yapıları bozarken, yerel faktörler kapsül dışında sorun oluşturur. Bu nedenle tedavisi bazen çok zor olabilen temporomandibüler ağrı sendromunda rahatsızlığın kaynağının iyi bilinmesi ve buna yönelik tedavi uygulanması gerekir. Çene eklemi ağrısının tedavisinde; romatolog, çene cerrahı, diş hekimi, psikiatrist, ortopedist, KBB uzmanı, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı birlikte rol alırlar.

Uygulanacak Tedaviler:
.Manuel tedaviler (manipulasyon, mobilizasyon, post-izometrik relaksasyon gibi)
.İlaç tedavileri
.Kuru iğneleme
.Lokal enjeksiyonlar
.Eklem lavajı (yıkama)
.Eklem-içi enjeksiyonlar
.Botulinum toksini enjeksiyonları
.Özel çene egzersizleri
.Çeneye yönelik fizik tedavi ve özel materyallerle eklem germe
.Splintler (çene içi plastik materyeller)
.Gerekli diş tedavileri (diş hekimliğinde yapılır)
.Psikiyatrik ilaç tedavileri ve psikoterapi (psikiyatri)
.Cerrahi tedaviler (plastik cerrahi)